خرید فایل( ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
اینک شما با جستجوی ((ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه- شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد «MSc»

گرایش اصلاح نباتات

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه

چکیده

در این ارزیابی تعداد 10 رقم لاین زمستانه و بینابین گندم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش خشکی بعد از گرده افشانی در سال زراعی13881389 در اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

ادامه مطلب